Miriam Ana Smrt

by VLAKNASTA

1.
2.
3.
4.

credits

released December 21, 2017

Also available on limited-edition tape through Štrigon Records with additional artwork, text and card with the occult formula of the album. / Omejena kasetna edicija v sodelovanju s Štrigon Records z dodatnim artworkom, teksti in kartico z okultno formulo plošče.

(Pre-) orders / (Pred-)naročila: markokarlovcec@gmail.com

strigon-records.tumblr.com

-

Nova izdaja (= tradimento = T = ♄ = kastriranje nebesnega svoda) vznika kot prekeren obraz na površini globinskih voda in odstira trikotnik godnosti, zlorabe in smrti, ki se bo po obglavljenju angelov zvrnil nazaj v temo in hlad, ki nas predhodita in nasledita. Naj tisti dve, ki imata razumevanje, preštejeta in seštejeta številko Miriam Ane Smrti. Ta številka je 391(0).

A new release (= betrayal = tradimento = T = ♄ = castration of the firmament) wells up like a precarious face on the surface of depth waters and unveils a triangle of ripeness, abuse and death – a triangle that will - after the beheading of angels - fall back into the darkness and cold preceding and succeeding us. Let the two of them that have understanding, she and she, count and sum up the number of Miriam Ana Death. That number is 391(0).

-

M.K. - glas, kitare, bobni, tekst, kompozicija / voice, guitars, drums, text, composition

Nina Dragičević - glas / voice

-

"Estos Muertos Son Mios" vsebuje posneteke Alejandre Pizarnik (1936-1972), ki bere tekst Artura Carrere "Escrito con un nictografo";
"116 Zakasnelih Smrti" vsebuje odlomke iz zapiskov o menstrualnih bolečinah Barbare Cerkvenik.

-

(godešič, 2016-2017)

license

all rights reserved

tags

about

botanic records Godešič, Slovenia

Botanic records is Marko Karlovčec.

M.K. is a musician whose work is influenced by the legacy of free-jazz, black metal and the historical avantgarde.

Solo (saxophone - acoustic or w/ noise electronics)

Vlaknasta (avantgarde black metal)

Drašler/Karlovčec/Drašler (free jazz/improvisation)

Mena (dark blues noise free)
... more

contact / help

Contact botanic records

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Miriam Ana Smrt, you may also like: